W celu dokonania rezerwacji należy wypełnić formularz dla każdego standardu lub kategorii pokoi jakie chcemy zarezerwować.
Do każdej rezerwacji można wybrać również rodzaj wyżywienia, jaki obowiązywać będzie dla danej rezerwacji.
Rezerwacja składana jest w formie koszyka. Poszczególne elementy mogą być dodawane i usuwane przez użytkownika.
W celu dodania rezerwacji nalezy wypełnic formularz, a następnie wcisnąć przycisk "Dodaj". Kiedy dodane zostaną już wszystkie interesujące nas pozycje, należy wcisnąć przycisk "Dalej".